Comunicat Pla pilot

La direcció del col·legi Santa Mònica els comunica que el centre s’ha sumat al Pla Pilot Voluntari de Lliure Elecció de Llengua perquè això suposa més llibertat per a les famílies, en poder escollir una de les dues llengües cooficials de la nostra comunitat autònoma en la qual  fer una matèria en Educació Primària.

En el cas del col·legi Santa Mònica, l’adhesió al Pla Pilot Voluntari de Lliure Elecció de Llengua té com a única conseqüència que la matèria de Matemàtiques a Educació Primària, que fins ara només s’oferia en castellà, també s’impartirà en català a partir del curs 2024/25 per a aquelles famílies que així ho desitgin.