Exámenes de septiembre 1º de bachillerato

1/9/2023

  • 9:00h Anglès
  • 10:30h Català
  • 12:00h Física / Història del món contemporani

4/9/2023

  • 9:00h Biologia / Dibuix tècnic
  • 10:30h Matemàtiques I / Matemàtiques aplicades a les ciències socials
  • 12:00h Llengua Castellana
  • 13:30h Química / Economia

Entrega de notas el 5/9/2023 a las 12h.